Ανόρθωση Στήθους

Η ανόρθωση στήθους ή αλλιώς μαστοπηξία ή breast lift, είναι η επέμβαση εκείνη της Πλαστικής Χειρουργικής η οποία χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί ανόρθωση και διόρθωση του σχήματος των μαστών χωρίς να επηρεάζει τον όγκο τους.

Το

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η επίδραση της βαρύτητας, οι αυξομειώσεις του σωματικού βάρους, ο θηλασμός και διάφορες ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν σημαντικά την ελαστικότητα, το σχήμα και τη θέση του μαστού, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πτώσης και χαλάρωσης, με αποτέλεσμα την προσφυγή σε αισθητικές επεμβάσεις για ανόρθωση στήθους. Επίσης η θηλή ακολουθώντας την πτώση του στήθους εμφανίζεται πολλές φορές αποπλατυσμένη και “ξεχυλωμένη”.

Κατάλληλες λοιπόν για μαστοπηξία είναι οι ασθενείς με:

 • Πτωτικούς μαστούς
 • Ανισομαστία
 • Χαλάρωση του δέρματος και αλλοιωμένο σχήμα των μαστών
 • Σωληνωτούς ή αποπλατυσμένους μαστούς
 • Θηλή πτωτική και άλω αποπλατυσμένη
Ανόρθωση Στήθους
Χειρουργική

ΤΕΧΝΙΚΗ

Στο ιατρείο, προηγείται η λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και κλινική εξέταση της ασθενούς, προκειμένου να αποφασιστεί η καταλληλότερη αντιμετώπιση. Δεν είναι λίγες οι φορές που η πτώση συνοδεύεται από σχετικά “άδειους” σε παρέγχυμα μαστούς, και για την επίτευξη του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος, κρίνεται απαραίτητη και η αύξηση του στήθους με ενθέματα ταυτόχρονα με την ανόρθωση στήθους, εφόσον η ενδιαφερόμενη το επιθυμεί.

Εν συνεχεία λαμβάνονται φωτογραφίες οι οποίες υφίστανται 3D analysis Technology, όπου μέσα σε λίγα λεπτά η ασθενης μπορεί να έχει μια αρκετά ακριβή εικόνα του πριν και μετά από το χειρουργείο αποτελέσματος.

Η επέμβαση για την ανόρθωση στήθους πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί ανάλογα με την έκταση του προβλήματος από 2-3 ώρες.

Οι ουλές ανάλογα με το βαθμό πτώσης που ο χειρουργός έχει να διορθώσει, μπορούν να έχουν σχήμα δίκην ανάστροφου “Τ” (δηλ. γύρω από τη θηλαία άλω, κάθετα από αυτήν μέχρι την υπομάστιο), ή μόνο γύρω από την άλω, ή μόνο κάθετα από αυτήν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο μαστός ανορθώνεται και εξομαλύνεται το περίγραμμά του. Ταυτοχρόνως η θηλή και η άλως τοποθετούνται σε υψηλότερη θέση και μικραίνουν ακολουθώντας τη γενικότερη ανόρθωση του μαστού. Η περίσσεια του δέρματος που προκύπτει αφαιρείται και ακολουθεί η τοποθέτηση των εσωτερικών ραμμάτων και αυτών του δέρματος.

Εφόσον θελήσουμε να παρέμβουμε και στον όγκο του μαστού, όπως προαναφέρθηκε, και εφόσον ασθενής το επιθυμεί, μπορεί η ανόρθωση του μαστού να συνδυαστεί με την αύξηση των μαστών για μεγαλύτερο όγκο ή την μείωσή τους σε αντίθετη περίπτωση.

Πιθανές

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 Αν και σπάνιες, είναι οι συνήθεις πιθανές επιπλοκές σε οποιοδήποτε χειρουργείο, όχι μονο στην πλαστική.

 • Φλεγμονή (προλαμβάνεται με την αυστηρή εφαρμογή αντισηψίας και χορήγηση διεγχειρητικά αντιβίωσης).
 • Αιμορραγία (αποτρέπεται με την ενδελεχή αιμόσταση κατα το χειρουργείο και στενή παρακολούθηση του ασθενούς μετά το χειρουργείο).
 • Αιμάτωμα
 • Διάσπαση τραύματος
 • Ασυμμετρία
 • Δύσμορφες ουλές