Η επέμβαση της Πλαστικής Χειρουργικής για την αντιμετώπιση των  ”πεταχτών ” αυτιών (αφεστώτα ώτα), είναι η ωτοπλαστική.

Το

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τα αφεστώτα ώτα, είναι μια εκ γενετής δυσμορφία που προσβάλλει το ίδιο αγόρια και κορίτσια, κατά την οποία, τα πτερύγια των αυτιών απέχουν αρκετά απο το κεφάλι ή το μέγεθός τους είναι μεγάλο με αποτέλεσμα να φαίνονται και πεταχτά.

Επέμβαση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η επέμβαση της ωτοπλαστικής πραγματοποιείται σε παιδιά από 6-14 ετών, ούτως ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του αυτιού. Στα παιδιά το χειρουργείο γίνεται με γενική νάρκωση.

Στους ενήλικες και σε ηλικίες από 15 ετών και άνω μπορεί να γίνει υπό τοπική νάρκωση ή ελαφρά μέθη.

Κατά το χειρουργείο, η πλαστικός, πραγματοποιεί τομή πίσω από το κάθε αυτί. Με αυτόν τον τρόπο αποκολλάει το δέρμα από τον χόνδρο που βρίσκεται από κάτω και αποτελεί τον σκελετό του αυτιού. Με κατάλληλους χειρισμούς διαμορφώνει το σχήμα του χόνδρου ή ακομα και αφαιρεί τμήμα αυτού αν κριθεί απαραίτητο και στη συνέχεια τον καθηλώνει με απορροφήσιμα ράμματα. Τα σημάδια που προκύπτουν δεν είναι εμφανή καθώς κρύβονται πίσω από τα αυτιά.

Επιτυγχάνεται έτσι διόρθωση όχι μόνο των πεταχτών αυτιών αλλά και τυχόν άλλων ασυμμετριών των αυτιών.

Η ωτοπλαστική έχει διάρκεια 1,5 έως 2 ώρες και ο ασθενής επιστρέφει την ίδια μέρα σπίτι του. Τα μικρά παιδιά καλό είναι να παραμένουν μια μέρα στο νοσοκομείο.

Μετά την

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

Μετεγχειρητικά υπάρχει ήπιο οίδημα και εκχύμωση στην περιοχή πίσω από τα αυτιά κυρίως. Τοποθετείται επίδεσμος γύρω από τα αυτιά για μια εβδομάδα και χορηγούνται από το στόμα αναλγητικά.

Οι ασθενείς μπορούν μετά απο 4-5 μέρες να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους με προσοχή στην άσκηση για αποφυγή τυχόν τραυματισμών στην περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά με μια παράταση της τάξεως του δεκαημέρου στην επιστροφή των δραστηριοτήτων τους και αποφυγή της γυμναστικής για τυχόν τραυματισμούς.

Τα ράμματα εφόσον δεν είναι απορροφήσιμα αφαιρούνται σε 15 ημέρες.

Πιθανές

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Πιθανές επιπλοκές αν και σπάνιες είναι:

 

  • Διάσπαση τραύματος
  • Αιμάτωμα, αιμορραγία όπου μπορεί να χρειαστεί επάνοδος στο χειρουργείο
  • Νέκρωση δέρματος ή χόνδρου (σπάνια)