Αποκατάσταση Μαστού

Η αποκατάσταση μαστού αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της πλαστικής Επανορθωτικής χειρουργικής και μεγάλο κομμάτι της εξειδίκευσης της πλαστικού Κας Σκολαρίκου, κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσής της τόσο σε μεγάλα ογκολογικά νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικου.

Το

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά από μαστεκτομή ή άλλου είδους αίτια όπως κάποιος τραυματισμός, που μπορεί να προκαλέσει μερική ή ολική καταστροφή του μαστού, η αποκατάσταση μαστού έρχεται να δώσει μια αποτελεσματικότατη λύση, καθώς διαμορφώνουμε από την αρχή το σχήμα και το μέγεθος του μαστού.

Αποκατάσταση Μαστού
Χειρουργικές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Συγκεκριμένα, μετά από μαστεκτομή για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, είτε στον ίδιο χρόνο με τη μαστεκτομή (άμεση αποκατάσταση), ή μεταγενέστερα (απώτερη αποκατάσταση), μπορούμε να δημιουργήσουμε τον μαστό με τις εξής μεθόδους:

Α) Με ενθέματα σιλικόνης

Πρόκειται για μια χειρουργική τεχνική που αφορά στην τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης όπως και σε μια αυξητική μαστών, συνήθως σε 2 στάδια.

Στο 1ο στάδιο, γίνεται η τοποθέτηση των διατατήρων (ενθεμάτων με φυσιολογικό ορό), με τη βοήθεια των οποίων, μέσω των διατάσεων, δημιουργούμε τη θήκη μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν τα μόνιμα ενθέματα.

Στο 2ο στάδιο, αφαιρούνται οι διατατήρες και τη θέση τους παίρνουν τα μόνιμα ενθέματα.

Στον ίδιο χρόνο ή σε επόμενο, δημιουργείται το σύμπλεγμα θηλής-άλου, είτε με ελεύθερα δερματικά μοσχεύματα και ένα μικρό τοπικό κρημνό, είτε με τη βοήθεια tattoo.

Β)  Με τη χρήση ιστών από τον ίδιο τον ασθενή

Σε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί ακτινοβολία μετά τη μαστεκτομή, όπου υπάρχει μια σχετική αντένδειξη για τη χρήση ενθεμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιστοί (κρημνοί) από τον ίδιο τον ασθενή είτε από την περιοχή του κοιλιακού τοιχώματος, είτε από την πλάτη, με πολύ καλά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα.

Στις περιπτώσεις αυτές η διάρκεια των επεμβάσεων είναι μεγαλύτερη και πάντα υπάρχει στην περιοχή λήψης του κρημνού ουλή.