Η κοιλιοπλαστική ή Tummy tuck, είναι η επέμβαση εκλογής για την διόρθωση της χαλάρωσης και περίσσειας του δέρματος από την κοιλιακή χώρα, της αφαίρεσης λίπους από αυτή και της σύσφιξης του κοιλιακού τοιχώματος.

Το

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η επίδραση του χρόνου, οι αυξομειώσεις του σωματικού βάρους καθώς και οι εγκυμοσύνες, (οποιοσδήποτε δηλαδή παράγοντας) επιδρά στην μεταβολή των ελαστικών δυνάμεων του δέρματος προκαλώντας την υπερδιάτασή του, έχει σαν αποτέλεσμα τη χαλάρωση τόσο του κοιλιακού τοιχώματος αλλά και των υποκείμενων μυών που συμβάλλουν στην διαμόρφωσή του.

Σε ότι αφορά στις γυναίκες, με την απώλεια των ελαστικών δυνάμεων επαναφοράς του δέρματος ειδικά μετά από μια ή και περισσότερες εγκυμοσύνες, το δέρμα “ξεχυλώνει” και είναι αδύνατον να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση του.

Η κοιλιά τότε εμφανίζει χαλάρωση που ανάλογα με το βαθμό της, παρουσιάζει αναδιπλώσεις που μπορεί να φτάνουν ακόμα και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Συνήθως συνυπάρχουν ραγάδες στην επιφάνεια του δέρματος αλλά και διάσταση (δηλαδή απόσταση από τη μέση γραμμή) των ορθών κοιλιακών μυών εσωτερικά καθώς και κήλες (ομφαλοκήλες, κοιλιοκήλες).

Δυστυχώς όταν υπάρχει η παραπάνω εικόνα καμία γυμναστική, δίαιτα ή συντηρητική αντιμετώπιση δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της χαλάρωσης ή ενίσχυσης του κοιλιακού τοιχώματος, παρά μόνο η κοιλιοπλαστική.

Χειρουργική

ΤΕΧΝΙΚΗ

Στο ιατρείο, λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό και γίνεται κλινική εξέταση του/της ασθενούς για να διαπιστωθεί η έκταση της χαλάρωσης στο κοιλιακό τοίχωμα, η ύπαρξη τυχόν κήλης και αν είναι απαραίτητο να γίνει και λιποαναρρόφηση ταυτόχρονα στα πλάγια του τοιχώματος ή σε γειτονικά σημεία για την επίτευξη του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος. Λαμβάνονται φωτογραφίες οι οποίες, με την επαναστατική 3D Technology που εφαρμόζει η ιατρός, απεικονίζουν το πριν και το μετά αποτέλεσμα αναλογα με τις χειρουργικές παρεμβάσεις της πλαστικού. Ακολουθεί βασικός προεγχειρητικός έλεγχος την ίδια ή λίγες μέρες πριν το χειρουργείο, καρδιολογική και αναισθησιολογική εκτίμηση.

Στο χειρουργείο, αφαιρείται η περίσσεια του δέρματος και του λίπους στην κοιλιακή χώρα. Ταυτοχρόνως ενισχύεται η διάσταση των ορθών κοιλιακών και αποκαθίσταται η οποιαδήποτε κήλη. Οι ραγάδες που εντοπίζονται στην περιοχή χαλάρωσης ειδικά κάτω απο τον ομφαλό αφαιρούνται και φυσικά το όλο αποτέλεσμα αφορά στην διαμόρφωση μιας λεπτότερης μέσης και μικρότερου περιγράμματος της κοιλιάς. Η τομή, καμπυλωτή στο σχήμα της «κρύβεται» στην περιοχή του εσώρουχου ή επι της παλαιάς ουλής μιας καισαρικής τομής, και επεκτείνεται μεταξύ των δυο πρόσθιων λαγόνιων ακανθών (δηλ. μεταξύ των δύο μπροστινών οστών που ψηλαφούμε δεξιά και αριστερά στη λεκάνη).

Η κοιλιοπλαστική ή tummy tuck μπορεί επίσης να συνδυασθεί επιτυχώς με λιποαναρρόφηση στην περιοχή της πλάγιας κοιλιακής χώρας (flanks) και του επιγαστρίου (στο ύψος του κοιλιακού τοιχώματος όπου ανατομικά αντιστοιχεί το στομάχι), για ακόμα πιο ενισχυμένα αισθητικά αποτελέσματα.

Η κοιλιοπλαστική, πραγματοποιείται συνήθως με γενική νάρκωση, διαρκεί περίπου 2 με 3 ώρες ανάλογα της έκτασης του προβλήματος, και απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο για ένα 24 ωρο. Η/ο ασθενής φορά κατόπιν κορσέ για περίπου 1 μήνα και μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητες του μετά απο 10-15 ημέρες το πολύ.

Συστήνεται αποφυγή έντονης άσκησης και άρσης βάρους για 15 ημέρες-20 ημέρες ενώ σταδιακά ο ασθενής μπορεί να επανέλθει σε γυμναστικές ασκήσεις μετά τον πρώτο μήνα.

Συνδυασμός

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Η Κοιλιοπλαστική συνδυάζεται επιτυχώς και με άλλες επεμβάσεις σώματος με στόχο την ανόρθωση και αφαίρεση περίσσειας λίπους και χαλαρού δέρματος, σε άτομα μετά από μαζική απώλεια βάρους ή σε γυναίκες μετά από πολλαπλές εγκυμοσύνες (mommy make over). Τέτοιες επεμβάσεις είναι:

Πιθανές

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Όπως σε κάθε χειρουργείο, υπάρχουν πιθανές επιπλοκές για τις οποίες όμως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης ούτως ώστε να είναι ακόμα πιο μειωμένη η επίπτωσή τους.

Αυτές είναι:

  • Αιμορραγία (χρειάζεται επάνοδος στο χειρουργείο)
  • Αιμάτωμα
  • Φλεγμονή, διάσπαση τραύματος
  • Συλλογή ορώδους υγρού
  • Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση