Η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις περιοχές των μηρών και των γλουτών πραγματοποιείται χειρουργικά μέσω της ανόρθωσης, “Lift” της έσω επιφάνειας των μηρών και των γλουτών.

Το

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η παχυσαρκία, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εναπόθεση λίπους, σε γλουτούς και έσω επιφάνεια μηρών, η χαλάρωση του δέρματος, η μαζική απώλεια βάρους και η ηλικία αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη δημιουργία πτώσης των γλουτών και έντονης λιποδυστροφίας στην περιοχή των μηρών.

Χειρουργική

ΤΕΧΝΙΚΗ

Οι τομές στην περιοχή των γλουτών κρύβονται σε φυσιολογικές πτυχές του δέρματος ενώ στους μηρούς, εντοπίζονται στην έσω επιφάνειά τους σε περιοχή δυσδιάκριτη. Μέσω των τομών αφαιρείται η απαραίτητη περίσσεια λίπους και δέρματος προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής ανόρθωση (lift) των ιστών και η διόρθωση του περίγραμματος του σώματος στις περιοχές αυτές.

Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται μαζί ή και μεμονωμένα υπό γενική νάρκωση στο χειρουργείο και αφού έχει προηγηθεί προεγχειρητικός έλεγχος. Μπορούν να συνδυασθούν με λιποαναρρόφηση ή άλλες επεμβάσεις σε διαφορετικές περιοχές του σώματος και του προσώπου.

Μετά την

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Τα αποτελέσματα του lift μηρών και γλουτών είναι άμεσα ορατά, προσδίδοντας στην περιοχή σφριγηλότητα, σύσφιξη και ανόρθωση. Τα ράμματα που τοποθετούνται είναι εσωτερικά και απορροφήσιμα, οπότε δεν αφαιρούνται. Υπάρχει ήπια πιεστική επίδεση των μηρών και εαν έχει πραγματοποιηθεί και λιποαναρρόφηση, τοποθετείται κορσές για 1 μήνα.

Ο/η ασθενής φεύγει από την κλινική με οδηγίες για λήψη αναλγητικών και αντιβίωσης από το στόμα. Ο πόνος μετά το χειρουργείο είναι ήπιος και σε μεμονωμένα σημεία. Συνήθως υπάρχει ήπιο οίδημα και πιθανώς εκχυμώσεις που σταδιακά υποχωρούν. Η επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητες και την εργασία είναι μετά από 10-12 μέρες, με προσοχή πάντα στην άρση βάρους και την ορθοστασία. Γυμναστική και άσκηση συστήνονται μετά από 4-6 εβδομάδες.

Συνδυασμός

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Το Lift Μηρών Γλουτών συνδυάζεται επιτυχώς και με άλλες επεμβάσεις σώματος με στόχο την ανόρθωση και αφαίρεση περίσσειας λίπους και χαλαρού δέρματος, σε άτομα μετά από μαζική απώλεια βάρους ή σε γυναίκες μετά απο πολλαπλές εγκυμοσύνες (mommy make over).
Τέτοιες επεμβάσεις είναι: η ανόρθωση στήθους με ή χωρίς αύξηση, λιποαναρρόφηση κοιλιάς, πλαγίων τοιχωμάτων (Love handles), lift και /ή λιποαναρρόφηση μηρών, η λιποαναρρόφηση σώματος.

Πιθανές

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Όπως σε κάθε επέμβαση έτσι και εδώ υπάρχουν πιθανές επιπλοκές για τις οποίες λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα πάντα προκειμένου να εξαλειφθούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Φλεγμονή (προλαμβάνεται με την αυστηρή εφαρμογή αντισηψίας και χορήγηση διεγχειρητικά αντιβίωσης).
  • Αιμορραγία (αποτρέπεται με την ενδελεχή αιμόσταση κατα το χειρουργείο και στενή παρακολούθηση του ασθενούς μετά το χειρουργείο).
  • Αιμάτωμα
  • Διάσπαση τραύματος
  • Ασυμμετρία
  • Δύσμορφες ουλές