Η ρινοπλαστική αποτελεί μία από τις συχνές επεμβάσεις, στην οποία καταφεύγουν και άνδρες και γυναίκες. Θεωρείται, δε, επιτυχημένη όταν διορθώνει τόσο το ανατομικό όσο και το λειτουργικό πρόβλημα του ατόμου που υποβάλλεται σε αυτή.

Σχετικά με την

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Το πιο σημαντικό στη ρινοπλαστική είναι το αποτέλεσμα να εναρμονίζεται πλήρως με το σχήμα του προσώπου, να ταιριάζει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και τις αισθητικές γραμμές του (dorsal aesthetic lines), δείχνοντας όσο πιο φυσικό και όχι “πειραγμένο”.

Η αισθητική αποκατάσταση της μύτης, αλλά και η λειτουργική αποκατάστασή της μπορούν άνετα να συνδυαστούν μεταξύ τους σε μία επέμβαση. Απαραίτητη είναι η γνώση και εμπειρία του πλαστικού χειρουργού προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος.

Η διαφραγματοπλαστική, η μείωση ρινικών κόγχων, αλλά και άλλες επεμβάσεις που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα της μύτης, μπορούν άνετα να συνδυαστούν με τη μείωση του σκελετού της μύτης (κάποιος ήβος στη ράχη της ρινός, μεγάλο και πτωτικό ακρορίνιο) ή ακόμη και την αύξησή του με τη χρήση μοσχευμάτων όπου είναι απαραίτητο (αυξητική ρινοπλαστική).

Ασθενείς που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε ρινοπλαστική, αλλού, στους οποίους δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό αισθητικό, ή λειτουργικό ή και τα δύο αποτέλεσμα, αποτελούν αντικείμενο που συχνά αντιμετωπίζουμε με την εφαρμογή ειδικών, εξελιγμένων τεχνικών που διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καμία μύτη δεν είναι ίδια με τις άλλες, όπως και κανένα πρόσωπο δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και καμία ρινοπλαστική δεν πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με μία άλλη. Τα αποτελέσματα της ρινοπλαστικής, αλλά και η τεχνική που χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι διαφορετικά, κατά περίπτωση, ώστε να μη συμβαίνει αυτό για το οποίο παραπονιέται πολύς κόσμος, ότι μετά από ρινοπλαστική όλες οι μύτες μοιάζουν ίδιες.

Χειρουργική

ΤΕΧΝΙΚΗ

Στο ιατρείο, η ιατρός εξετάζει προσεκτικά τον εξωτερικό σκελετό και μορφή της μύτης του/της ασθενούς αλλά και με ειδικό ρινοσκόπιο την εσωτερική δομή αυτής, όπως βλεννογόνος, διάφραγμα, και συζητάει αναλυτικά τόσο τα αισθητικά όσο και τα λειτουργικά προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει. Οι επιθυμίες του ατόμου πρέπει να ακούγονται, αλλά η τελική μορφή της μύτης πρέπει να συναποφασίζεται με βάση τα αναλογικά και ανατομικά στοιχεία του προσώπου.

Στην απόφαση αυτή, βοηθάει σημαντικά η εξελιγμένη 3D computer imaging Technology που διαθέτει η πλαστικός Κα Σκολαρίκου στο ιατρείο της. Η μέθοδος αυτή προσομοιάζει το τελικό αποτέλεσμα μετά την ρινοπλαστική, με αρκετή ακρίβεια και μόνο με τη λήψη μερικών φωτογραφιών στο ιατρείο!!

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής, έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να αφορά ταυτόχρονα, τόσο σε αισθητικές όσο σε και λειτουργικές δομές ενός προσώπου και απαιτεί σαφή γνώση και σεβασμό στο χειρισμό των επιμέρους υποδομών που αποτελείται (οστό, χόνδρο, δέρμα, βλεννογόνο). Πριν το χειρουργείο, γινεται ενας βασικός προεγχειρητικός έλεγχος, καρδιολογική και αναισθησιολογική εκτίμηση.

Η ρινοπλαστική, πραγματοποιείται συνήθως με γενική αναισθησία, ενώ χάρη σε σύγχρονα φάρμακα και σωστούς χειρισμούς, είναι ανώδυνη, γεγονός που εκπλήσσει ευχάριστα όσους προβαίνουν σε αυτή. Ο/η ασθενής παραμένει στην κλινική για ένα βράδυ, ενώ ξυπνάει με 1 ταμπόν στο εσωτερικό κάθε ρουθουνιού, τα οποία αφαιρούνται μετά από 2 ημέρες στο ιατρείο και ένα γύψινο νάρθηκα (αν έχουν γίνει οστεοτομίες, ο οποίος βγαίνει σε 1 εβδομάδα, στο ιατρείο).

Μετά την

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

Μετά το χειρουργείο, υπάρχουν κάποιες εκχυμώσεις που υποχωρούν σε λίγες ημέρες και οίδημα που σταδιακά υποχωρεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η επαναφορά στην εργασία μπορεί να γίνει σε 7 ημέρες ενώ στην άσκηση μετά από 4-6 εβδομάδες. Όλες οι τομές είναι εσωτερικές και δεν φαίνονται!!

Μόνο στην ανοικτή ρινοπλαστική υπάρχει μια πολύ μικρή τομή στη στυλίδα που ούτε αυτή είναι εμφανής ενώ επουλώνεται άριστα!